Incidentele terrasvergunning, Brink 32 te Deventer (136180-2024)

DeDeventergids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Incidentele terrasvergunning, Brink 32 te Deventer (136180-2024).

Meer informatie over deze bekendmaking:

De burgemeester van Deventer heeft op grond van artikel 2:28a lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening en artikel 2.8 van de Beleidsregels terrassen gemeente Deventer 2016 een besluit genomen op de aanvraag van Persee B.V. op het adres Brink 32 Deventer voor een tijdelijke uitbreiding van terras geplaatst voor of nabij Brink 30 en Brink 31 van 53 vierkante meters tijdens het evenement Deventer Op Stelten van 12 juli 2024 tot en met 14 juli 2024.Inzage en het maken van bezwaar is mogelijk binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit. Het besluit is verzonden op 4 juli 2024.Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact.Tegen een besluit kan een belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de burgemeester, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, de naam en het adres van de indiener bevatten, zijn voorzien van een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan.Het is ook mogelijk om online een bezwaarschrift in te dienen. Dit kan via www.deventer.nl/loketten/digitaal-loket/bezwaarschrift-indienen. Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.Indien tegen een besluit een bezwaarschrift is ingediend, kan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen (Postbus 10067, 8000 GB Zwolle) op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed dat vereist. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

 

Onderwerp: Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDeventergids.nl op 09-07-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Deventer, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDeventergids.nl
Redactie deDeventergids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Deventer
  2. gmb-2024-297279

Gerelateerde berichten